Geschreven door Burenproblemen 07:54 Uncategorized

Burenrecht: Een Uitgebreide Gids voor Conflictoplossing en Begrip van de Wet

Inleiding

Bij Justitia begrijpen we hoe belangrijk het is om harmonieuze relaties met uw buren te onderhouden en geschillen op een vreedzame en wettelijke manier op te lossen. In deze gids nemen we u mee door de belangrijkste aspecten van het burenrecht en de stappen die u kunt nemen om conflicten effectief op te lossen.

Inhoudsopgave

 1. Wat is burenrecht?
 2. Erfafscheiding
 3. Bomen en beplanting
 4. Overlast en hinder
 5. Wateroverlast
 6. Rechten en plichten van buren
 7. Het oplossen van burenconflicten
 8. Conclusie

Wat is burenrecht?

Burenrecht is een rechtsgebied binnen het Nederlandse civiele recht dat zich bezighoudt met de rechten en plichten van eigenaren en gebruikers van onroerend goed ten opzichte van hun buren. Dit kan variëren van onderwerpen zoals erfafscheidingen en beplanting tot overlast en hinder.

Erfafscheiding

Erfafscheidingen zijn bedoeld om de grenzen tussen percelen te markeren en privacy te bieden. Volgens de wet moet een erfafscheiding minstens twee meter van de erfgrens afstaan, tenzij anders is overeengekomen. Een uitzondering hierop zijn heggen en schuttingen, die tot de erfgrens mogen staan.

Wetten en regels rondom erfafscheiding

 • De maximale hoogte van een erfafscheiding aan de voorkant van een woning is 1 meter.
 • Aan de achterkant en zijkanten van een woning mag een erfafscheiding tot 2 meter hoog zijn.
 • Erfafscheidingen hoger dan 2 meter vereisen een omgevingsvergunning.

Bomen en beplanting

Bomen en beplanting kunnen voor conflicten zorgen, bijvoorbeeld door overhangende takken of wortels die schade veroorzaken. De volgende regels zijn van toepassing:

 • Bomen moeten minstens 2 meter van de erfgrens worden geplant, tenzij ze niet hoger worden dan de erfafscheiding.
 • Heesters en struiken moeten minstens 0,5 meter van de erfgrens worden geplant.
 • Overhangende takken mogen door de buur gesnoeid worden tot de erfgrens, mits dit niet leidt tot onherstelbare schade aan de boom.

Overlast en hinder

Buren hebben de plicht

elkaar geen onrechtmatige hinder of overlast te bezorgen. Onder onrechtmatige hinder vallen zaken zoals geluidsoverlast, stankoverlast en trillingsoverlast.

Wat te doen bij overlast?

 • Probeer eerst met uw buren te praten en het probleem samen op te lossen.
 • Als dit niet werkt, kunt u bemiddeling of mediation inschakelen.
 • Als laatste redmiddel kunt u een juridische procedure starten.

Verantwoordelijkheden van buren bij wateroverlast

Zowel de veroorzaker als de benadeelde partij moeten samenwerken om wateroverlast op te lossen.
Grondwateroverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Rechten en plichten van buren

Buren hebben zowel rechten als plichten ten opzichte van elkaar. Enkele belangrijke rechten en plichten zijn:

 • Recht op ongestoord woongenot.
 • Plicht om geen onrechtmatige hinder te veroorzaken.
 • Recht op toegang tot elkaars perceel voor onderhoud of herstelwerkzaamheden, mits redelijk en noodzakelijk.
 • Plicht om elkaar te informeren over eventuele bouwplannen die impact kunnen hebben op het perceel van de ander.

Het oplossen van burenconflicten

Burenconflicten kunnen het beste in onderling overleg worden opgelost. Enkele stappen die u kunt nemen zijn:

 • Ga in gesprek met uw buren en probeer samen tot een oplossing te komen.
 • Schakel een onafhankelijke bemiddelaar of mediator in.
 • Raadpleeg een juridisch adviseur of advocaat voor juridische bijstand.

Burenproblemen
hamming@juistjust.nl
Zilverschoon 62
9207 KD Drachten

hamming@juistjust.nl
06 12 92 86 3

(Visited 45 times, 1 visits today)
Sluiten